Arrangera för flera

Open Space - Måndagen den 21 oktober 2013 - Tillgänglig kultur i Krono-bergs län

 

Handikapprörelsens Idé - & KunskapsCentrums Arvsfondsprojekt - Arran-gera för Flera - arrangerar ett Open Space, om hur vi tillsammans kan göra kulturen mer tillgänglig i Kronbergs län.

 

Projektet går mot sitt slut och har mynnat ut i en handbok för kulturarrangemang. Kvällen kommer med handboken som grund beröra olika områden i hur vi gör kulturen mer tillgänglig. Det kommer bjudas in till dialog om hur vi gör det bättre.
Handikappföreningar, arrangörer och politiker kommer att delta och ges chansen att nätverka.

Plats: IOGT-NTO, Vattentorget 1, Växjö

Datum: måndagen den 21 oktober

Tid: 18.00 - 21.00

Mer info:  miralema.klokic@handikappkunskap.se 
Ring/SMS: 0703 940 840
 

Kvällens tema - Tillgänglig kultur

 
Hur ser vi tillsammans till att ett arrangemang blir tillgängligt? Det gäller allt från den första informationen tills dess att man lämnar evenemanget.
Det är viktigt att kunna ta del av kulturen, oavsett funktionsnedsättning. Många upplever svårigheter med att ta sig till ett arrangemang och väljer att stanna hemma istället. Det gäller inte bara fysisk tillgänglighet i lokaler utan en hel kedja med alltifrån informationen innan arrangemanget, personlig service och tekniska hjälpmedel. Det finns också ett behov från arrangörssidan att få enkel information om hur arrangemangen görs tillgängligare.

Vi har samlat in åsikter och behov från Kronoberg läns handikappföreningar samt ett antal kulturarrangörer och gjort en liten handbok som berör dessa punkter.
Under kvällen kommer vi tillsammans att diskutera och planera hur vi med gemen-samma krafter ska kunna använda handboken i praktiken.

Aktörer som berörs av de olika tillgänglighetsområdena kommer att vara inbjudna: Handikappföreningar, kulturarrangörer, politiker med flera.

logo - idé- och kunskapscentrum

logo - arrangera foer flera     logo - allmaenna arvsfonden 2013-10-20