Konstens och kulturens vecka i Markaryds kommun

 

bildspel - hoesten 2014 - nr 3bildspel - hoesten 2014 - nr 2

 

Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då Sveriges Konstföreningar skapar extra uppmärksamhet kring samtidskonst i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer till att presentera samtidskonst i nya och intresseväckande former. Tillsammans har vi förmågan att sprida kunskap och engagemang för samtidskonst till en bred publik.

 

konsten och kulturens vecka 2014 - affisch

Under de senaste åren har Sveriges Konstföreningar arbetat tematiskt med olika konstbildningsprojekt som presenterats under Konstens Vecka. Vad passar då bättre under valåret 2014 än att arbeta med politisk konst? Under Konstens Vecka släpper Sveriges Konstföreningar därför en tidning med artiklar och intervjuer kring politisk konst ur olika perspektiv. Åtta olika konstprojekt och utställningar kring temat kommer också att presenteras runt om i landet.

Lyssna Se Samtala

 

Historik och bakgrundsfakta

Konstens Vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga använde man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av UNESCO-organisationen IAA (International Association of Art). Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksamheten på bildkonsten runt om i världen men även hjälpa konstnärer som levde i t ex totalitära stater och ge dem en möjlighet att visa upp sin konst i olika sammanhang.

 

Syftet med den svenska versionen av den internationella konstveckan formulerades i fem punkter som man skulle kunna sammanfatta med att man ville skapa uppmärksamhet för bildkonsten i hela landet, inspirera organisationer, kommuner m fl att arrangera egna evenemang under Konstens Vecka, samt att visa nya former av konst under nya och intresseväckande former. Konstens Vecka var alltså en vecka fylld med debatter, föredrag, studiebesök, utställningar och andra konstevenemang.

Konstens Vecka var ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar, Konstnärscentrum, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Riksutställningar som administrerade det hela. Kulturrådet stödde Konstens Vecka med ekonomiska medel och Kommunförbundet fungerade som rådgivare.

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvar runt om i landet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. 2006 tog Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksamma det arbete och den konst som visas bland Sveriges alla konstföreningar.

I Markaryds kommun har vi valt att under vecka 40 förutom konsten även uppmärksamma  konsthantverk, musik, teater, film, konstlitteratur, föreläsningar m m för att spegla kulturen ur ett bredare perspektiv. Vi har därför valt att kalla v40 för Konstens och kulturens vecka i Markaryds kommun.

 

Läs mer

 

Hängningen av utställningen med Sven Ljungbergs politiska konst i Kulturhuset i Markaryd     Mer info

 

Sven Ljungbergs politiska konst - Besök på Ljungbergmuseet i Ljungby den 10 september 2014     Mer info

 

Britt Ahlström i Konstperspektiv   Konstens Vecka 1985
Tidning utgiven av Sveriges Konstföreningar under konstens vecka 2014     
Politisk Konst

 

Reportage

 

Lokaltidning Markaryd/Älmhult onsdagen den 24 september
Kulturen i fokus under en vecka

 

Smålänningen fredagen den 26 september 
Ljungberg nyhet under kulturveckan 

 

rubrik - konstens och kulturens vecka 2014 (10)bildspel - hoesten 2014 - nr 4konst i butiker och salonger 2014bildspel - hoesten 2014 - nr 5

Konst i butiker och salonger - Medverkande konstnärer och butiker     Affisch

 

rubrik - konstens och kulturens vecka 2014 (2)bildspel - hoesten 2014 - nr 7bildspel - hoesten 2014 - nr 19

 Konstutställning med Sven Ljungbers politiska konst     Affisch

 

rubrik - konstens och kulturens vecka 2014 (3)bildspel - hoesten 2014 - nr 8kulturpolitiskt samtal - annons smaalaenningen 140

 Kulturpoliskt samtal     Affisch    
 Inbjudan  till kulturpolitiskt samtal 

 

rubrik - konstens och kulturens vecka 2014 (4)bildspel - hoesten 2014 - nr 11

Workshop - Händer som skapar     Affisch

 

bildspel - hoesten 2014 - nr 12

Filmklubben - Markaryds Bio     Mer info

 

rubrik - konstens och kulturens vecka 2014 (5)bildspel - hoesten 2014 - nr 9

 Konsert med Miriam Aïda Trio     Affisch

 

rubrik - konstens och kulturens vecka 2014 (6)bildspel - hoesten 2014 - nr 13

 Markaryds Bio     Mer info

 

rubrik - konstens och kulturens vecka 2014 (7)bildspel - hoesten 2014 - nr 15

 
Spelmansstämma     Affischbildspel - hoesten 2014 - nr 10
Lokaltidningen Markaryd/Älmhult onsdagen den 24 september     Reportage 

 

rubrik - konstens och kulturens vecka 2014 (8)bildspel - hoesten 2014 - nr 1

 Lokaltidningen Markaryd/Älmhult onsdagen den 10 september     Reportage
Markaryds föreläsningsförening     Föreläsningar hösten 2014

 2014-09-17