Kreativa Europa 2014-2020

 

kreativa europa 2014-2020

 

KREATIVA EUROPA 2014-2020

 

Kreativa Europa är EU:s nya ramprogram för de kulturella och kreativa sektorerna år 2014-2020. Programmet är en sammanslagning och utveckling av de tidigare programmen KULTUR, MEDIA och MEDIA Mundus.
Kreativa Europa har en budget om 1,46 miljarder euro för hela programperioden. Det är en ökning med nio procent jämfört med tidigare.

Kreativa Europa består av två delprogram och ett tredje sektorsövergripande programområde:

• Delprogrammet kultur − vänder sig till de kulturella och de kreativa sektorerna

• Delprogrammet MEDIA − vänder sig till den audiovisuella sektorn (film, tv och dataspel)

• Sektorsövergripande programområde − vänder sig till samtliga kulturella och kreativa sektorer, inklusive den audiovisuella sektorn. Inkluderar en ny finansieringsmöjlighet (lånegaranti) samt stöd till gränsöverskridande policysamarbete och innovativa insatser över sektorsgränserna.

Det kommer att vara möjligt att söka lånegaranti från år 2016.

I delprogrammet kultur finns fyra stödformer: europeiska samarbetsprojekt, nätverk, plattformar och stöd för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur. Även Europeiska kulturhuvudstäder, kulturpriser, kulturarvsmärket och kulturarvsdagarna ingår i delprogrammet.

 

Läs mer om Kreativa Europa 2014-2020

 

startsida-bilder_tag.jpg

Småland-Blekinges Europakontor i Bryssel är kontaktlänken mellan regionen och Bryssel. Kontoret agerar dörröppnare och är regionens förlängda arm i Bryssel. Den främsta uppgiften är att bevaka regionens intresse i EU-relaterade frågor

 

Läs mer

 

 

Informationsmöte om Kreativa Europa

EU:s nya program för de kulturella och kreativa näringarna 2014-2020

Region Blekinge arrangerar informationsmöte om EU:s nya program för de kulturella och kreativa näringarna 2014-2020. Kreativa Europa öppnade sina första utlysningar i december förra året. Den 18 februari bjuder Region Blekinge in till en informationsmöte om det nya programmet. Kulturrådet, som är Sveriges kontaktpunkt för Kreativa Europa, är på plats och kommer under dagen att beskriva programmet, dess innehåll och vilka typer av projekt som kan få stöd mm. Du har också möjlighet att under dagen få svar på dina frågor. Från Kulturrådet deltar Elin Rosenström.

Kreativa Europa ska värna om och marknadsföra Europas kulturella och språkliga mångfald. Programmet ska stärka den kulturella och den kreativa sektorns konkurrenskraft för att främja smart och hållbar tillväxt för alla.

Praktisk information Tid: 18 februari 2014 kl. 10.00-12.00 (kaffe från 09.30) Plats: Blekinge Tekniska Högskola, lokal J1650 Sista anmälningsdag 13 februari.

 

Läs mer

 2014-01-26