Region Kronobergs kulturpriser och kultursstipendier 2017

region kronoberg - kulturprisochstip 2017

6 DECEMBER 2017

Kronobergs kulturskapare uppmärksammas

Region Kronoberg delar årligen ut kulturpriser och kulturstipendier för 

att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. Kulturpriset går

 till författaren Cecilia Davidsson och ett arbetsstipendium på 60 000 

kronor går till författaren Ida Andersen.

2017 års kulturutmärkelser delades ut i samband med regionfullmäktiges sammanträde den 6 december. 

Kulturpriser 2017


Kulturpris - Cecilia Davidsson

Region Kronobergs kulturpris går till författaren Cecilia Davidsson med motiveringen ” Med underhållande och välskrivna texter och sin skildring av det enkla och opassionerade i tillvaron har Cecilia skapat sig en framträdande position i det litterära Sverige.”

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja, till ett värde av 10 000 kr.

"Jag känner mig självklart mycket hedrad och uppmuntrad över att få detta fina pris. Det får mitt 

hjärta att klappa ännu mer för min hembygd och mittkKronobergska arv," säger Cecilia Davidsson.

Kreativ entreprenör inom kulturområdet - Musik i Tagaborg

Kulturpriset Kreativ entreprenör går till initiativtagarna till Musik i Tagaborg. Motiveringen är: ”Musik i Tagaborg är ett sagolikt musikprojekt som breddat kulturlivet och satt Markaryd på den musikaliska kartan ” Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kr.

Bubblare - Highlights Productions

Årets bubblare går till producenterna i Highlights Productions med motiveringen att de är förebilder för den efterfrågade kompetensen kulturentreprenör samtidigt som de är begåvningar och professionella inom sina respektive arbetsområden. Priset är ett vandringspris i form av ett glaskonstverk från Transjö Hytta i Kosta.

Stipendier 2017

Region Kronobergs stipendier utgör en del i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för kulturskapare att verka i länet.

Arbetsstipendium - Ida Andersen

Årets arbetsstipendium går till författaren Ida Andersen.  Hennes författarskap kännetecknas av individualitet och självständighet och det senaste projektet är en skönlitterär skildring av glasarbetarnas historia i Småland. Summan arbetsstipendiet är 60 000 kronor.

"Rent konkret betyder det här stipendiet att jag får ro och tid att arbeta på mina projekt. Men det är också en stor glädje att vara den", säger Ida Andersen.

Ungdomsstipendium - Fanny Karlsson

Årets ungdom stipendium går till dansaren Fanny Karlsson. Genom att både dansa, koreografera och undervisa tar hon vara på tillfällena för utveckling, både hos sig själv och hos andra. Dansen är ett uttryckssätt som ger Fanny utlopp för sina känslor och sin kreativitet. Summan för ungdomsstipendiet är 20 000 kronor. 
2018-02-02