Reviderad Kultur- och Biblioteksplan 2014-2019

logo - markaryds kommun (2)

På sitt sammanträde 2013-10-31 beslutade kommunfullmäktige i Marka-ryds kommun att fastställa reviderat förslag av kultur- och biblioteksplan, att den nya planen gäller fr o m 2014-01-01 och att den tidigare planen därmed upphör att gälla.

 

Nedan kan Du informera Dig om kommunfullmäktiges beslut, den reviderade kultur- och biblioteksplanen, remissvaren samt den tidigare kultur-och biblioteksplanen för 2009-2013 i en lättläst version.

 

Kommunfullmäktiges beslut

 

Kultur- och biblioteksplan 2014-2019

 

Kultur- och biblioteksplan för Markaryds kommun - KF protokoll 131031 

 

Reviderat förslag till kultur- och biblioteksplan - Remissvar

 

Kultur- och biblioteksplan 2009-2013 - Lättläst version

 

Här hittar Du övriga kommunövergripande styrdokument för Markaryds kommun

 2013-11-20