Sydvästra Smålands Konstförening Höstens program 2020

namnloest-2 kopiera

Inget är som det brukar vara i dessa coronatider.Konstföreningens styrelse har haft ett möte och kommit fram till följande införhöstens utmaningar.

Årets konstresa är inställd p g a corona läget. Vi kan inteerbjuda besök och busstransporter som garanterar att vi kan hålla rekommenderatavstånd till varandra.

Söndagen den 13 september öppnar utställningen med Tomas Anagriusi Kulturhusets konsthall. Vi kommer att ha en något annorlunda vernissage. Detär öppet mellan kl 14 – 17.

Tomas kommer att berätta om sin konst kl 14 och 14.30. Vikommer att se till att vernissagebesökarna håller behörigt avstånd och har tillgång till handsprit. Vi kommer inte att erbjuda någon ”fika”. Vi kommer inteheller att erbjuda medlemmarna att skriva upp sig på en vernissagelista.

Den 2 november hänger vi upp konstverken som ingår i åretskonstlotteri. De visas i Kulturhusets konsthall 2 – 14 november.

Söndagen den 15 november är det vernissage för utställningenmed Anna-Stina Purk och den genomför vi enl. samma modell som ovan (se den 13september).

Denna dag har vi även bokat in vårt årsmöte, men det kommeratt genomföras annorlunda i år p g a pandemiläget. Vi vill inte samla mångapersoner i kulturhuset och riskera smittspridning. Eventuellt kommer vi att skjutafram själva årsmötet till ett senare tillfälle. Vi kommer dock att genomföraårets konstlotteri. Det kommer att genomföras en dragning med en neutralopartisk övervakare. ”Vernissagevinst” kommer att lottas ut bland vårensvernissagebesökare. ”Vinst till närvarande medlemmar” kommer att tillföras denordinarie utlottningen. Vinnarna kommer inte att ha möjlighet att välja blandvinsterna i år.

Vi hoppas ni kan ha överseende och förståelse för vårtagerande under nuvarande omständigheter, men allt är för att vi tänker på ersäkerhet och vi vill följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer så långt vikan.

Ytterligare information kommer i samband med att vi gör ettutskick inför ordinarie årsmötesdag.

Hälsningar

Styrelsen för

Sydvästra Smålands Konstförening

gm RosMarie J Neckö

Ordf
2020-09-13