rubriker 105cimg0456

Fritids- och kulturchef Ulrik Starck hälsar välkommen till kvällens kulturdialog och redovisar bl a programmet för de nationella högtidsdagarna och sommarens musik och trivselkvällar i Markaryds kommun
(Foto: Sten Neckö)

Kultur- och Fritidsförvaltningen och Utbildnings- och kulturnämnden var på måndagskvällen den 10 mars värdar för en kulturdialog i Kulturhuset i Markaryd. Kulturföreningar och övriga kulturintresserade var inbjudna att bidra med idéer och synpunkter på hur vi gemensamt kan utveckla kulturutbudet i Markaryds kommun.

På programmet stod bl a vårens och sommarens kulturarrangemang, tillgänglighetsfrågor och funktionsanpassning samt ny Kultur- och Biblioteksplan

Mer information om dialogmötet - ärenden och synpunkter som framfördes hittar Du här