logo - kulturportalen 6     logo - markaryds riksteaterfoerening (2)     logo - kulturportalen 6

Kulturportalen  www.kulturimarkaryd.se  med dess layout, design och innehåll har utvecklats av Sten Neckö - projektledare för kulturprojektet Open Minds. De IT-tekniska lösningarna har utvecklats i samarbete med Artisan Global Media och kulturportalen använder deras webbpubliceringsvertyg.

 

Kulturportalen ägs, drivs och administreras av Markaryds Riksteaterfö-rening och ingår som ett av delprojekten i kultur- och Leader Linnépro-jektet Open Minds. Webbredaktör för kulturportalen är Sten Neckö.

 

Målsättningen och syftet med kulturportalen är att spegla och informera om kulturprojektet Open Minds med dess olika delprojekt samt vara en plattform för de föreningar, organisationer, företag m fl som samarbetar och samverkar i projektet.

Vi utvecklar hela tiden kulturportalen till att på olika sätt spegla kulturen i Markaryds kommun och dess närhet samt skildra och informera om kulturlivet i den södra delen av Sverige.

Genom att utveckla de sociala medierna på portalen med egen blogg, twitter och facebook-sida vill vi skapa en kreativ arena och mötesplats för en kulturdialog framförallt för den unga generationen med fokus på intressanta och deltagarstyrda samtal och diskussioner om kulturens olika yttringar i Markaryds kommun och dess närhet.

 

Markaryds Riksteaterförening bildades 1972 och firade således 50 årsjubileum 2022, vilket uppmärksammades på olika sätt. Markaryds Riksteaterförening verkar för att Markaryds kommun-invånare skall få tillgång till kultur och scenkonst av högsta kvalité.
Som medlem blir Du givetvis inbjuden till vårt årsmöte och Du kan vara med och påverka vår verksamhet.

 

logo - scenpass

Som medlem blir Du också inbjuden till våra medlems-arrangemang och Du får medlemskortet ”Scenpass Sverige” som ger Dig förmåner och rabatter på evenemangsbiljetter över hela landet.

Som medlem ger Du vårt ideella arbete ett viktigt stöd. Du kan dessutom ta aktiv del i verksamheten och därmed vara med och påverka.

Så varför inte bli medlem – Ditt stöd och Din åsikt räknas och behövs!

Medlemsavgift 2023

Vuxna 160 kr  Familjemedlemmar  80 kr  Ungdomar (t o m 25 år)  50 kr

 

Medlemskortet gäller ett år från dagen det löses. Enklast löser Du Ditt medlemskap genom att ta kontakt med ordförande RosMarie J Neckö alternativt  kassör Inger-Marie Balkhed. Kontaktuppgifter hittar Du nedan. Du kan också sätta in medlemsavgiften på Markaryds Riksteaterförenings bankgiro 5884-0810.

 

Fr o m hösten 2012 driver Markaryds Riksteaterförening även kulturprojektet ”Open Minds” med projektstöd av Leader Linné, Länsstyrelsen och Regionförbundet Södra Småland. 

Mer information om projektet hittar Du här:

kulturprojektet open minds

 

 

Markaryds Riksteaterförening

Under verksamhetsåret 2023 består styrelsen av följande leda-möter och ersättare:

Ledamöter


RosMarie J. Neckö       ordförande

Telnr     070-974 18 21      Epost    rosmarie.j.necko@telia.com

 

Ann-Christin Stenbeck      vice ordförande

Telnr     070-5505740        Epost    anci.stenbeck@telia.com


Lena Levin                        Sekreterare 

 

Inger-Marie Balkhed          Kassör

Telnr     070-514 59 52      Epost    ikbalkhed@gmail.com

    

Andreas Isaksson

Victoria Lindeberg

Birgitta Pettersson


Ersättare

Helen Rosenberg

Helen Jansson

Eva Petersson

 

Adjungerad till styrelsen

Sten Neckö                        Projektledare och webbredaktör

Telnr    0433-125 56          Epost    sten.necko@telia.com

Mobil    0709-741 821 

 

Revisorer  

Yngve Sunesson

Kenneth Cederfelt 

                                                                                        

Ersättare Revisorer

Pia Vidigsson

Annika Johansson


Valberedning

Arne Holmgren                  Sammankallande                                   
Nils SvenssonÅrsmötet 2023 hölls den 22 februari 18:30 i Hinneryds bygdegärd

 

Information om evenemang, föreställningar och biljettbokning 2023  hittar Du här

 

KULTURPROJEKTET OPEN MINDS

Projektorganisation - Styrgrupp

 

cimg1156

Från vänster: Mats Persson, Gunnel Kanstrup, Ingemar Ewerskans (avliden 2020), Lars-Evert Ekman, RosMarie J. Neckö, Viktoria Lindeberg, Inger-Marie Balkhed och Margoth Karlsson. På bilden saknas Lovisa Green och Sten Neckö.

 

Kulturprojektet ”Open Minds” har letts av en styrgrupp bestående av 7 ledamöter:

• RosMarie J. Neckö          Ordförande
Representant för Markaryds Riksteaterförening och det lokala förenings-livet i övrigt.

• Inger-Marie Balkhed         Vice ordförande
Representant för företag och det lokala näringslivet

• Gunnel Kanstrup (Mats Persson)
Representant för ABF Kronoberg

• Margoth Karlsson
Konst- och hantverksrundan i Markarydsbygden.
Representant för lokala konstnärer och konsthantverkare

• Viktoria Lindeberg
Representant för grundskolans ungdomar

• Lovisa Green
Representant för gymnasieskolans ungdomar

• Lars Evert Ekman, Växjö
Ordförande Riksteatern Kronoberg - Representant för regional nivå

Adjungeras

Sten Neckö
Sekreterare, projektledare och webbredaktör för kulturprojektet ”Open Minds”

 

Information om evenemang, föreställningar och biljettbokning hittar Du här .VERKSAMHETSPLAN FÖR 2023


- Föreningen skall verka för att minst en teaterresor anordnas under året 

- Föreningen skall verka för att öka antalet medlemmar 

- Föreningen skall göra insatser för att försöka engagera fler ungdomar i verksamheten 

- Föreningen skall erbjuda föreställningar i olika delar av kommunen 

- Föreningen skall erbjuda minst en barn/ungdomsföreställning under året - Föreningen skall söka olika samarbetsparter för att utöka kulturutbudet och kunskapen om föreningen i kommunen-

- Föreningen skall vara representerad vid olika sammankomster lokalt och regionalt 

- Föreningen skall söka kontakter/samarbete med andra teaterföreningar-- - Föreningen skall arbeta med att utveckla styrelsearbetet 

- Föreningen skall uppmärksamma miljö- mångfalds- och integrationsperspektivet

- Föreningen skall fortsätta uppmärksamma att föreningen fyller 50 år

 

UTVECKLINGSARBETE 

 • Utveckla styrelsearbetet och ansvarsfördelningen inom styrelsen

 • Utveckla långsiktiga – treåriga verksamhetsplaner

 • Om möjligt utöka antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

 • Genomföra publikenkäter och kartlägga publikönskemål

 • Analysera programutbud i förhållande till lokaler, publikunderlag och kostnader

 • Genomföra aktiviteter för att öka antalet medlemmar i föreningen

 • Genomföra insatser för att engagera fler ungdomar i verksamheten

 • Utarbeta en modell för samverkan med näringslivet och sponsring av det lokala näringslivet

 • handlingsplan för trygghets- och tillgänglighetsfrågor

 • Bevaka och undersöka möjliga former av bidrag i form av projektstöd från kulturinstitutioner, Rfss, Ungdomsstyrelsen, Eu (Länsstyrelsen / Jordbruksverket 2014/2015)  m fl

  Årsmötet 2023 hölls den 22 februari 18:30 i Hinneryds bygdegård. Då godkändes och antogs verksamhetsberättelsen för år 2022 och förslagen till utvecklingsarbete 2023 samt verksamhetsplan för 2023


  Årsmöteshandlingar 230222 samt verksamhetsberättelse 2022 Läs Mer

  Årsmöteshandlingar 220323 samt Verksamhetsberättelse 2021 LÄS MER

  Årsmöteshandlingar 210414 samt Verksamhetsberättelse 2020 Läs mer

  Årsmöteshandlingar 200305 samt verksamhetsberättelse 2019 Läs mer
  Årsmöteshandlingar 190314 samt verksamhetsberättelse 2018 Läs mer

  Årsmöteshandlingar 180227 samt verksamhetsberättelse 2017 Läs mer.

  Årsmöteshandlingar 170228 Läs mer

  Årsmöteshandlingar 160308 Läs mer


  Medlemsbrev Februari 3021

  Medlemsbrev Januari 2021

  Medlemsbrev Januari 2019

  Medlemsbrev Januari 2017
  Medlemsbrev Augusti 2017