logo - myndigheten foer ungdoms- och civilsamhaell

workshops och inspirationssamtal 131113

Scenkonsten till den unga generationen


Två stor enkätundersökningar LUPP 2007 och 2011 – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken – genomfördes i Markaryds kommun hösten 2007 respektive hösten 2011. Undersökningarna omfattade samtliga elever i åk 7-9 och samtliga elever på kommunens gymnasieskola. Ungdomarna fick besvara ett stort antal frågor om hur de upplever sin fritid, skola, trygghet, hälsa, framtid, möjlighet till inflytande och demokrati samt sin syn på arbete.
Enkätsvaren uttrycker bl a önskemål om större möjligheter till utövande av dans (främst bland flickor) och övrig scenkonst samt fler arenor och mötesplatser för ungdomar och kreativt skapande. Vidare uttrycks ett behov att engagera fler ungdomar i föreningslivet samt att inflytandet och demokratin för de unga utvecklas och förbättras.

För den som vill fördjupa sig ytterligare i LUPPEN - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken - finns information och material på hemsidan för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

ung kultur

Kulturprojektet Open Minds

Kulturprojektet Open Minds har tagit sin utgångspunkt i bl a ovan nämnda undersökningar och i projektet finns därför ett klart ungdomsperspektiv. Tre av delprojekten fokuserar på scenkonsten och den unga generationen. En sammanfattning av målen och syftet med dessa delprojekt hittar Du här.

Ett av delprojekten syftar till skapandet av ett ungdomsråd/repertoarråd som arbetar självständigt för ett scenkonstutbud och kreativt skapande för unga i kommunen - Utveckling stimuleras där unga med självständighet arbetar för ett breddat scenkonstutbud och utformar nya kreativa arenor för eget skapande.

I styrgruppen för projekt Open Minds har funnits två ungdoms-representanter för grundskolans respektive gymnasieskolans elever. Dessa har i ett initialskede utgjort ett bollplank för ungdomarna. Vidare har samtal och diskussioner kring dessa frågor förts med Ungdomsinskottet i Markaryds kommun.

LÄS MER om Ungdomsinskottet i Markaryds kommun.


logo - ungdomsinskottet (2)

markaryds kommun musikskola

teater 16 i ljungby faar miljonbidrag 2- smaalaenn


teater 16 i ljungby saetter upp othello (2)  -smaa

teater 16 i ljungby saetter upp othello (3)  -smaa

tester 16 - otello - smaalaenningen 200207

teater 16 i ljungby saetter upp othello (4)  -smaa

aarets vinterrevy 2020

aarets vintershow av musikallinjen gick hem - smaa

markaryds olkhoegskola - aarets vinterrevy 2020

abf - ungdomscirklar sommaren 2016abf - ungdomscirklar sommaren 2016 (2)

nostalgiskt roch the house i kulturhuset - smaalae

Smålänningen 160321 )

premiaeren naermar sig foer teater 16 - smaalaenni

Smålänningen 160316 )

kommunal musikskola - smaalaenningen 160316

Smålänningen 160316 )

fyra musikaler i en show (3) - smaalaenningen 1603

fyra musikaler i en show - smaalaenningen 160316

fyra musikaler i en show (2) - smaalaenningen 1603

Smålänningen 160316 )

inne paa tionde aaret  (1) - rock the house smaala

inne paa tionde aaret  (2) - rock the house smaala

Smålänningen 160314 )

teater 16 slog upp portarna - smaalaenningen 16022

Smålänningen 160223 )

teater om att vara ung - smaalaenningen 160212

Smålänningen 160212 )

revy framfoer och bakom scen - smaalaenn ingen 160

revy framfoer och bakom scen - smaalaenn ingen 160

revy framfoer och bakom scen - smaalaenn ingen 160
revy framfoer och bakom scen - smaalaenn ingen 160
Smålänningen 160201 )

snart dags foer revypremiaer i markaryd - smaalaen
snart dags foer revypremiaer i markaryd - smaalaen

Smålänningen 160127 )


musikalelever livar upp hotellet - lokaltidningen

musikalelever livar upp hotellet - lokaltidningen

musikalelever livar upp hotellet - lokaltidningen

musikalelever livar upp hotellet - lokaltidningen

( Lokaltidningen Markaryd/Älmhult 160127 )


rubriker 239anbud live 2015 (4)

anbud live 2015

anbud live 2015 (2)

rubriker 240

rubriker 233mer foer unga av unga - smaalaenningen 151009 (1)mer foer unga av unga - smaalaenningen 151009 (2)

Smålänningen fredagen den 9 oktober 2015
(Text och foto: Anna Persson)

 

LJUNGBY

rubriker 96res dig (1)Bildspel och foton: Sten Neckö

Två skolföreställningar med dansen i fokus genomfördes tisdagen den 11 februari i Ballhall i Strömsnäsbruk och onsdagen den 12 februari i Sparbankshallen i Markaryd. Föreställningarna vänder sig i första hand till elever i åk 7 och målsättningen är att få ungdomarna intresserade av dansen som konstform och förhoppningsvis få igång en dansensemble under våren 2014 som komplement till den ungdomsmusikorkester och teatergrupp som redan skapats inom ramen för kulturprojektet Open Minds. Föreställningarna genomfördes i samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Dans i Sydost.

Läs mer om

Regionteatern Blekinge Kronoberg  Dans i Sydost

Mer info om föreställningarna.

 

rubriker 127

smalands_morker_2_edvin_bredefeldt_-_fotograf_erik

Regionteaterns Blekinge Kronoberg uppsättning av pjäsen Smålands Mörker baserad på Henrik Bromanders manus och originalteckningar, i regi av John Hanse  och med Edvin Bredefeldt - i rollen som Erik - visades i april månad i form av fyra skolföreställningar för elever i åk 9 på Huneskolan och Strömsnässkolan samt elever på KCM - Markaryds gymnasieskola - och Markaryds Folkhögskola.

Samtliga föreställningar spelades i Sparbankshallen på Anderslövsområ-det.

Föreställningarna arrangerades på initiativ av Ungdomsinskottet i Markaryds kommun i samverkan med Kulturprojektet Open Minds, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Markaryds Riksteaterförening, grund- och gymnasieskolan i Markaryd kommun samt Markaryds Folkhögskola.

Läs mer  om föreställningarna

musikungdomar aaterupplivar rocken - smaalaenninge

Smålänningen den 8 april 2013

open minds laddar foer rock - smaalaenningen 13040

Smålänningen den 8 april 2013

lunchmusik mitt i centrum paa fredag - smaalaennin

Smålänningen den 25 juni 2013

tonaarstankar i teaterpjaes - smaalaenningen 13053

Smålänningen den 31 maj 2013

Fler reportage och artiklar