logo - aarets kulturprislogo - aarets kulturprislogo - aarets kulturpris


Årets kulturpris 2018 i Markaryds kommun

Årets kulturpris 2018 i Markaryds kommun tilldelades

 Tobias Broström

aarets kulturpris 2018 i markaryds kommun - tobias

kulturpris 2018 i markaryds kommun (2) - smaalaennkulturpris 2018 i markaryds kommun (3) - smaalaenn


Årets kulturpris 2017 i Markaryds kommun

Årets kulturpris 2017 i Markaryds kommun tilldelades

 Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson


kultur- och fritidsledarpris 2017 4

Årets kulturpristagare 2017 i Markaryds kommun Lars Gahlin och Mats-Ola Pålsson samt Berne Eliasson (vice ordf. i Utbildnings- och kulturnämnden) (Foto: Leif Lundström)

aarets kulturpris 2017 (1) - un 171108_sida_4
aarets kulturpris 2017 (1) - un 171108_sida_5


Årets Idrottsledare 2017 i Markaryds kommun 

Utmärkelsen "Årets Idrottsledare" (f.d. föreningsledare) 2017

tilldelades Per Törnqvist 


kultur- och fritidsledarpris 2017 1

Årets idrottsledare 2017 i Markaryds kommun Per Törnqvist  - Till vänster Fritids- och kulturchef Tord Gustafsson Till höger Berne Eliassion - Vice ordf. Utbildnings- och kulturnämnden  (Foto: Leif Lundström)

aarets idrottsledare 2017 - un 171108

Årets kulturpris 2016 i Markaryds kommun

Årets kulturpris 2016 i Markaryds kommun tilldelades

 Mikael Rickardsson för ett gediget och hårt arbete med skapandet och publiceringen av boken 637 foton från Markarydsbygden

Utmärkelsen "Årets Idrottsledare" (f.d. föreningsledare) 2016 tilldelades MKTranan-ledaren Niclas Persson för hans brinnande engagemang i klubben
Årets kulturpris 2015 i Markaryds kommun

Årets kulturpris 2015 i Markaryds kommun tilldelades Alpo Persson - Ordförande i Markaryds Föreläsningsförening.

 

alpo faar aarets kulturpris (1) - smaalaenningen 1

alpo faar aarets kulturpris (2) - smaalaenningen 1

(Smålänningen 15118 Text och foto: Leif Lundström)

kaenda profiler blev hyllade (2) - smaalaenningen

kaenda profiler blev hyllade (1) - smaalaenningen

(Smålänningen 151125 Text och foto: Leif Lundström)

Läs mer om Markaryds FöreläsningsföreningÅrets kulturpris 2014 i Markaryds kommun

Årets kulturpris 2014 i Markaryds kommun tilldelades RosMarie Jönsson Neckö - Ordförande i Markaryds Riksteaterförening och Sydvästra Smålands Konstförening


Utmärkelsen "Årets Idrottsledare" (f.d. föreningsledare) 2014 tilldelades Charlott Thörnros - Markaryds Gymnastikföreningaarets kulturpris 2014 - motivering

chalrotte och rosmarie prisades (2)

utdelning av kulturpris 2014 (3)

utdelning av kulturpris 2014 (4)

rosmarie faar kulturpriset - smaalaenningen 141121

rosmarie faar kulturpriset (2) - smaalaenningen 14

Smålänningen fredagen den 21 november 2014

Utbildnings- och kulturnämnden beslutade på sitt sammanträde onsdagen den 19 november att till   årets kulturpristagare 2014   utse RosMarie J Neckö.

 

Kulturpris

Markaryds kommun kulturpris utdelas årligen sedan 1987 till person eller personer som stöd och uppmuntran för förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom; litteratur, musik, konst, konsthantverk, bildningsverksamhet, ungdomsvård, hembygds- eller naturvård eller på annat sätt utfört för samhället värdefull kulturgärning.


Priset kan endast delas ut till person eller personer som är födda, bosatta eller verksamma i Markaryds kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen.


Kulturpriset delas ut av Utbildnings- och kulturnämnden

Kulturpriset utgörs för närvarande av ett diplom och en prissumma på 

5 000 kr


Förslag från allmänheten ska ha inkommit till Utbildnings- och kulturnämnden före den 31 oktober. 


Utbildnings- och kulturnämndens ledamöter har möjlighet att föreslå kulturpristagare t o m oktobersammanträdet.
Utdelning av kulturpriset sker under decembersammanträdet och under de former som Utbildnings- och kulturnämnden bestämmer.

Förslaget skickas till:

Markaryds kommun

Utbildnings- och kulturnämnden

Box 74

285 22 Markaryd


Kulturpristagare 1987-2017


1987 Stig Ekström och Steve Nilsson                       Dokumentation/Musik

1988 Sune Forsberg                                                  Foto

1989 Bjarne och Annie Dyrhus                              Konst/Konsthantverk

1990 Assar Frick och Helen Jansson     Dokumentation/Sång

1991 Stefan Igelström                                                Konst

1992 Gunnar Rönnberg                                              Dokumentation

1993 Markaryds Lokalhistoriska förening                   Dokumentation

1994 Theis Eljas och Åke Persson                             Konst

1995 Conny Isaksson och Thure Svegard                  Konst/Nyckelharpor

1996 Kjell-Åke Nilsson och Leif Gahlin                       Teater/Kulturarr

1997 Arja Huttunen-Mariella Karlsson-Lilian Manell   Musik

1998 Kurt Skogh och Enar Benjaminsson                   Skulptur/Kulturarr   

1999 Lars Nilsson                                                        Musik

2000 Janne Eliasson                                                    Revy

2001 Freddie Blank                                                      Socialtarbete

2002 Göran Ebenhart                                                   Ståuppkomik

2003 Kerstin Persson och Gullan Karlsson                  Hembygds- och                                                                                              kulturarrangemang

2004 Fagradal 1304                                                      Bygdespel-och                                                                                              kulturarrangemang

2005 Lars Gahlin                                                           Ungdomsverksam-                                                                                         het- Skatepark

2006 Robert Karlsson                                                    Musik

2007 Kristina Karlsson                                                   Musik

2008 Mikael Bengtsson                                                  Bioverksamhet 

2009 Margoth Karlsson                                                  Konst

2010 Arne Holmgren                                                      Dokumentation

2011 Liselott och Lars Bengtsson                                   Nilsagården

2012 Nils Svensson                                                        Dokumentation

2013 Östen Salomonsson                                               Nostalgisamling

2014 RosMarie Jönsson Neckö                                      Ordförande i                                                                                                  konst- och teater-                                                                                          föreningarna

2015 Alpo Persson                                                          Markaryds  Före-                                                                                          läsningsförening

2016 Mikael Rickardsson                                                Markaryds  Lokal-

                                                                                        historiska förening

2017 Mats Ola Pålsson och Lars Gahlin                         Amatörfilmprojek-                                                                                          tet - Den sista                                                                                                riktiga Bondfilmen

2018 Tobias Broström                                                     Musik i Tagaborg Årets idrottsledare

Årets idrottsledare utses i Markaryds kommun sedan 2007. Utmärkelsen tilldelas person eller personer som uppmuntran för en förtjänstfull insats som idrottsledare främst riktad mot barn och ungdomar.

Utbildnings- och kulturnämnden utser personen/personerna. Förslag från allmänheten ska ha inkommit till utbildnings- och kulturnämnden före den 31 oktober.
 
Förslaget skickas till:
Markaryds kommun
Utbildnings- och kulturnämnden
Box 74
285 22 Markaryd

Pristagare 2007-2018


2007 Ann-Sofie Brink                Markaryds Friluftsklubb

2008 Anders Bernhardsson    Strömsnäsbruks/Markaryds Innebandyklubb

2009 Susanne Karlsson            Strömsnäsbruks Gymnastikklubb

2010 Krister Edvardsson           Markaryds Bordtennisklubb

2011 Linda Eriksson                  Markaryds Ryttarförening

 2012 Martina Winqvist               Markaryds Simsällskap

2013 Johan Göransson           Strömsnäsbruks IF

2014 Charlott Törnros              Markaryds Gymnastikförening

2015 Annette Larsen                Strömsnäsbruks Gymnastikklubb

2016 Niclas Persson                Motorklubben Tranan

2017 Per Törnkvist                    Vattenskidklubben Svanen

2018 Martin Davidsson            Hinneryds IF

         Andreas Isaksson         Hinneryds IF