Ny version av kulturportalen publiceras på webben

kulturportalen www.kulturimarkaryd.se - moetesplat

Tisdagen den 27 augusti kl 15.00 publicerades en ny version av kulturportalen www.kulturimarkaryd.se på nätet.

Portalen har fått en ny och uppdaterad layout och kompletterats med ett biljettbokningssystem samt en nyhetsmall. Kulturportalen kommer kontinuerligt att utvecklas och kompletteras med ytterligare material, information reportage m m

logo - kulturportalen 6

 2013-08-28