Arrangera för flera - Dialogmöte om trygghetsfrågor

 

Kultur & Fritid inbjuder tillsammans med Markaryds Riksteaterförening till ett dialogmöte med temat "Arrangera för flera "

Hur ser vi tillsammans till att ett arrangemang blir tillgängligt för alla?
Hur kan vi gemensamt se till att kedjan mellan hem och kultur fungerar?

Datum:   Onsdagen den 6 november 2013
Tid:         18.00
Plats:      Kulturhuset i Markaryd (Magnoliagården)

Varmt välkommen

Ulrik Starck
Fritids- och kulturchef
RosMarie J. Neckö
Ordförande Markaryds Riksteaterförening

 

Kvällens tema - Tillgänglig kultur för alla

Hur ser vi tillsammans till att ett arrangemang blir tillgängligt för alla?  Det gäller allt från den första informationen tills dess att man lämnar evenemanget.
Det är viktigt att kunna ta del av kulturen, oavsett funktionsnedsättning. Många upp-lever svårigheter med att ta sig till ett arrangemang och väljer att stanna hemma istället. Det gäller inte bara fysisk tillgänglighet i lokaler utan en hel kedja med allt ifrån informationen innan arrangemanget, personlig service och tekniska hjälpmedel. Det finns också ett behov från arrangörssidan att få enkel information om hur arran-gemangen görs tillgängligare.

Handikapprörelsens Idé- och KunskapsCentrum Kronoberg har samlat in åsikter och behov från Kronoberg läns handikappföreningar samt ett antal kulturarrangörer och gjort en liten handbok som berör dessa frågor.

Handboken är ett resultat av projektet Arrangera för flera – ett projekt som möjliggör kultur för alla. Projektet har finansierats med medel från Allmänna Arvsfonden och pågått under 2 år.

Under kvällen kommer vi tillsammans att diskutera och planera hur vi med handbo-ken som utgångspunkt och gemensamma krafter ska kunna göra våra kulturarran-gemang i Markaryds kommun mer tillgängliga för alla.

Aktörer som berörs av de olika tillgänglighetsområdena kommer att vara inbjudna: Handikappföreningar, kulturarrangörer, politiker, personal inom social omsorg med flera.

Kvällen ger kanske också utrymme för en uppföljning av några andra samordnings-frågor av gemensamt intresse kulturföreningarna emellan.

 

logo - arrangera foer flera

logo - markaryds kommun  leader-linne  logo - markaryds riksteaterfoerening2013-10-28