Arrangörsskapets Open Space

 

arrangoerskapets open space (2)

Arrangörskap – nu och i framtiden

Arrangörskapets Open Space

Onsdagen den 12 mars  Kl 17.00 - 20.00
Ljungbergmuseet i Ljungby

 

Hur ska arrangörskapet i Kronobergs län utvecklas de kommande åren? Vilka är de mest centrala utmaningarna och möjligheterna?

Under de senaste åren har flera rapporter lyft förändringar som sker inom civilsamhället. Många föreningar drabbas av minskat medlemsantal och föryngringen är svår. Denna utmaning har framhävts av både civilsamhälle, kulturverksamheter och politiker. I Regional kulturplan för Kronobergs län 2012 – 2014 konstateras att den kulturella infrastrukturen är mycket beroende av tillgången av arrangörer och att detta är en av länets utmaningar.

Under 2014 ska länets kulturplan revideras, dessutom ska Ljungby kommun ta fram en lokal kulturplan. Som en del i detta arbete bjuds ni in för att diskutera just arrangörskapet och dess utmaningar.

Malin Nilsson från Riksteatern Kronoberg berättar om förändrade förutsättningar för arrangörskap och en förstudie kring unga arrangörer.

Kattis Ellborg samtalar kring arrangörskapet, det ideella engagemanget och det professionella kulturlivet.

 

Ladda ner  inbjudan  i pdf-format

ANMÄLAN

Senast 5 mars via www.kulturplankronoberg.se eller genom att klicka här.

 

Ett fast arvode utgår till företrädare för den ideella sektorn samt fria aktörer inom det professionella kulturlivet. För mer information kontakta Regionförbundet södra Smålands kulturkansli.

För mer information och kontakt:
Emelie Johansson, 0470-72 47 59, emelie.johansson@rfss.se

 

 2014-03-02