Birgit Ståhl-Nyberg Den glömda rebellen Mjellby Konstmuseum Halmstad

aktuellt 386Birgit Ståhl-Nyberg – Den glömda rebellen

16 mars – 2 juni 2019

Birgit Ståhl-Nybergs (1928–1982) konstnärskap formas i en tid av politiska och samhälleliga förändringar. I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet hörs starka kritiska röster mot rådande samhällsstrukturer oavsett om det gäller bättre arbetsvillkor eller kvinnors rättigheter. Det är en tid då gamla sätt att leva ifrågasätts och ett nytt samhälle växer fram.

Birgit Ståhl-Nyberg är en rebell som vill förändra och påverka med sin konst. I sin bildvärld bryter hon normer och skapar nya maktordningar. Hon dedikerar sitt konstnärskap till att lyfta obekväma frågor kring klass och kön. I hennes måleri vävs tidens samhällsomvälvningar samman med mänskliga erfarenheter på ett sinnrikt sätt.

En stark inspirationskälla för Ståhl-Nyberg blir den franske konstnären Fernand Léger. Han kom under sin levnad att inspirera fler svenska konstnärer – bland annat flera av medlemmarna i Halmstadgruppen som går i hans Académie Moderne i Paris under 1920-talet. Ståhl-Nyberg inspireras av Légers personliga konst med sina starka klara färger och rika kontraster, men också i hans tro på att konsten äger kraften att förändra samhället.

Hennes konstnärskap sätter spår, men likt många andra kvinnor får hon inte den rättmätiga plats hon förtjänar i konsthistorien. Utställningen ”Den glömda rebellen” lyfter fram och sätter ljuset på ett unikt konstnärskap som berättar om det svenska samhället i förändring genom en konstnärs skarpa blick. Många av Birgit Ståhl-Nybergs konstverk talar ännu i dag till oss med en kraftfull röst.

Utställningen är producerad av Uppsala konstmuseum och Norrköpings konstmuseum.2019-04-16