Den kvinnliga rösträtten tema för teaterföreställning i Timsfors Folkets Hus

aktuellt 260 (2)

Det närmar sig hundraårsjubileet av den kvinnliga rösträtten och på tisdagskvällen 180227 gästades Markaryds Riksteaterförening av Catherine Westling som i en ny monolog med humor och frenesi berättar en historia om kampen för en rättighet som vi ofta tar för givet men som vi idag mer än någonsin måste värna om. Med avstamp i professor Christina Florins forskning om den Växjöbaserade fysikern Gulli Petrini, en stark kämpe i rösträttskampen, berättas här på ett spetsigt, roligt och eldande sätt historien om nu och då och det som händer där emellan… En föreställning i regi av Regionteatern Blekinge Kronoberg ...
nr 1

nr 2

nr 3

nr 4

nr 6

nr 7

nr 8

foeregaangerskan (4)

nr 11

nr 10
2018-03-03