Dialogmöte om ny kulturplan i Markarys kommun 22 aug

kulturdialog - logoTORSDAGEN DEN 22 AUGUSTI 2019

 

Tid: 16:30 – 18:30  Plats:Kommunhuset i Markaryd

 

Markaryds kommun ska ta fram enny kulturplan för 2020-2023 och bjuder in dig som är verksam eller vill bidratill att utveckla kulturen. Välkommen att bidra med idéer och synpunkter påhur kulturlivet skall utvecklas och se ut i Markaryds kommun


Markaryds kommun håller vid fyra tillfällen dialogmöten om kulturplanen 2020-2023. Mötena är öppna för allmänheten och hålls på kommunhuset. Nu närmarsig det tredje tillfället.

Torsdagen 22 augustiklockan 16:30-18:30 sker det tredje mötet på kommunhuset. Områdena som kommer att diskuteras är scenkonst, kulturarv och kulturmiljö, muntligt berättande, bild-och formkonst samt hemslöjd och kulturskola.

 

Anmälan görs tillkultursamordnare Ulla Stark ulla.stark-blomkvist@markaryd.se


2019-08-18