Föreläsning om utseendefixering - kroppsuppfattning och hälsa

 

FÖRELÄSNING

 Utseendefixering - Kroppsuppfattning och hälsa

Föreläsare: Martin Persson

 

Torsdagen den 5 november  kl 19:00

KULTURHUSET MARKARYD

Fri entré

"Det perfekta utseendet" har hög prioritet -  Livet levs till viss del genom statusuppdateringar, spridning av bilder generellt och så kallade "selfies" på sociala medier. Skönhetsindustrin frodas av att fler och fler vill ha hjälp med att leva upp till de skönhetsideal som råder, utifrån myten - om jag är fysiskt vacker så är jag lycklig! Samtidigt vet vi att redan från 5 års ålder visar barn att de är negativt påverkade av samhällets skönhetsideal. Missnöje med sitt utseende hänger i sin tur samman med hälsokompromissande beteenden vilket har en negativ effekt på studier, arbete, relationer och den fysiska samt psykiska hälsan. Dessa aspekter kommer att klargöras i kvällens föreläsning.

 

Martin Persson är forskare vid Centrum för utseendeforskning, University West of England i Bristol Storbritannien. Ett av hans främsta forskningsintressen är att arbeta med individer som har ett avvikande utseende pga. sjukdom eller trauma eller en negativ kroppsuppfattning i relation till psykosociala och folkhälsoaspekter. Han har arbetat som projektledare i över 30 nationella och internationella projekt med ett särskilt fokus på psykosociala, medicinska och utbildningsfrågor. Hans utbildning omfattar en doktorsgrad i medicinsk vetenskap samt masterutbildningar i folkhälsa och psykologi. Genom sin forskning har han publicerats i ett flertal vetenskapliga tidskrifter och presenterats vid olika internationella konferenser. Han har under de senaste 10 åren undervisat inom sina specialområden för personal, studenter och allmänheten i Europa, USA, Sydamerika, Asien och Australien.

 

Arrangör: Folkuniversitetet och Markaryds kommun

 

utseendefixering - en haelsofara (1)

 

utseendefixering - en haelsofara (2)

utseendefixering - en haelsofara (3)

 2015-10-31