Inbjudan till dialogmöte

Inbjudan till dialogmöte


Markaryds kommunfullmäktige ska senare i år besluta om en ny Kulturplan och ny Biblioteksplan. I arbetet med att ta fram dessa planer är ni som föreningar/organisationer viktiga.
Vi vill gärna ha era tankar kring hur ni ser på Kulturens och Bibliotekens roll i vårt samhälle. Därför bjuder vi in till dialogmöten med er.

 OBS!!! Det kommer att bli separata dialogmöten för de två olika planerna.

Några frågor att reflektera över inför och under mötena kan vara:
- Hur ser ni på kulturutbudet i vår kommun?
- Vilka styrkor och svagheter ser ni inom Kulturområdet i vår kommun?
- Hur ökar vi tillgängligheten till Kulturen och Biblioteken i vår kommun?
- Hur kan er förening/organisation bidra till att utveckla kulturlivet i vår kommun?
- Vad anser ni att Kulturen och biblioteken ska fokusera på de kommande åren?

Dialogmöte ang Kulturplanen kommer att ske onsdag den 12 april kl 18.30 på Vandrarhemmet i Strömsnäsbruk, samt torsdag den 13 april kl 18.30 på Biblioteket i Markaryd.

Dialogmöte ang Biblioteksplanen kommer att ske tisdag den 25 april kl 18.00 på Biblioteket i Markaryd samt onsdag den 26 april kl 18.00 på Biblioteket i Strömsnäsbruk.

Vi hälsar er varmt välkomna till något/några av dessa dialogtillfällen

Ros-Marie J Neckö Thomas Wiking
Vik. Kultursamordnare Verksamhetsutvecklare Bibliotek
ros-marie.jonsson-necko@markaryd.se thomas.wiking@markaryd.se2023-04-04