Konstens och kulturens vecka 2015 i Markaryds kommun

 bildspel 1

logo - insamling till vaerldens barn (2)

konsten och kulturens vecka 2015 - affisch

 

Konstens och kulturens vecka i Markaryds kommun

Konstens Vecka är en riksomfattande konsthändelse som äger rum vecka 40 varje år. Det är en vecka då Sveriges Konstföreningar skapar extra uppmärksamhet kring samtidskonst i hela landet och inspirerar konstföreningar och andra aktörer till att presentera samtidskonst i nya och intresseväckande former. Tillsammans finns förmågan att sprida kunskap och engagemang för samtidskonst till en bred publik.

Konstens och kulturens vecka i Markaryds kommun arrangeras sedan 2013 av Sydvästra Smålands Konstförening. I Markaryds kommun har vi valt att under vecka 40 förutom konsten även uppmärksamma konsthantverk, musik, teater, dans, film, konstlitteratur, föreläsningar m m för att spegla kulturen ur ett bredare perspektiv. Vi har därför valt att kalla v40 för Konstens och kulturens vecka i Markaryds kommun.

Sydvästra Smålands Konstförening samverkar därför under konstens och kulturens vecka med andra kulturföreningar och kulturarrangörer i kommunen: Markaryds Riksteaterförening, Markaryds Föreläsningsförening, Markaryds Bio, biblioteken och Kultur och Fritid,  ABF Kronoberg och Studieförbundet Vuxenskolan. Tanken är att kraftsamla kring kulturen under vecka 40 och visa bredden av kulturaktiviteter i kommunen samt ge kommuninvånarna möjlighet att uppleva nya spännande och kreativa möten och evenemang.

Historik och bakgrundsfakta

Konstens Vecka arrangerades för första gången 1985 i Sverige. Som förlaga använde man den internationella konstveckan som hade startat några år tidigare av UNESCO-organisationen IAA (International Association of Art). Man ville med den internationella konstveckan rikta uppmärksamheten på bildkonsten runt om i världen men även hjälpa konstnärer som levde i t ex totalitära stater och ge dem en möjlighet att visa upp sin konst i olika sammanhang.

Syftet med den svenska versionen av den internationella konstveckan formulerades i fem punkter som man skulle kunna sammanfatta med att man ville skapa uppmärksamhet för bildkonsten i hela landet, inspirera organisationer, kommuner m fl att arrangera egna evenemang under Konstens Vecka, samt att visa nya former av konst under nya och intresseväckande former. Konstens Vecka var alltså en vecka fylld med debatter, föredrag, studiebesök, utställningar och andra konstevenemang.

Konstens Vecka var ett samarbete mellan Sveriges Konstföreningar, Konstnärscentrum, Konstfrämjandet, Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Riksutställningar som administrerade det hela. Kulturrådet stödde Konstens Vecka med ekonomiska medel och Kommunförbundet fungerade som rådgivare.

Konstens Vecka upphörde officiellt i slutet av 90-talet, men har levt kvar runt om i landet ute bland konstföreningarna som har fortsatt att arrangera olika konstevenemang under vecka 40. 2006 tog Sveriges Konstföreningar därför initiativet att återuppväcka Konstens Vecka för att uppmärksamma det arbete och den konst som visas bland Sveriges alla konstföreningar.

 

logo - vaerldens barn

 

logo - insamling till vaerldens barn (3)

bildspel 21

bildspel 8a

rubriker 207rubriker 214rubriker 215rubriker 205

bildspel 19a

rubriker 208

bildspel 13rubriker 213

bildspel 3arubriker 209bildspel 4 (2)

rubriker 210

bildspel 5arubriker 211

bildspel 11rubriker 213

bildspel 12rubriker 213

bildspel 9abildspel 20

bildspel 14arubriker 213

bildspel 22rubriker 204

bildspel 6arubriker 212

bildspel 15arubriker 213

bildspel 7arubriker 206

bildspel 16arubriker 213

 

en vecka med fokus paa kultur - lokaltidningen mar

Lokaltidningen Markaryd/Älmhult onsdagen den 23 september 2015

( Text: Åsa Borglin)

dags foer kulturvecka - smaalaenningen 150923

Smålänningen onsdagen den 23 september 2015

(Text och foto: Leif Lundström)

med kroppsspraaket som redskap - smaalaenningen 16

 

med kroppsspraaket som redskap - smaalaenningen 16

Smålänningen onsdagen den 30 september 2015

(Text och foto: Emilia Johansson)

 

barn saeljer sina teckningar - smaalaenningen 1510

Smålänningen fredagen den 2 oktober 2015

(Text och foto: Leif Lundström)

 

ny bok om dahlquist-ljungberg - smaalaenningen 151

ny bok om dahlquist-ljungberg - smaalaenningen 151

Smålänningen måndagen den 6 oktober 2015

(Text och foto: Leif Lundström)

 ann margret dahlquist-ljungberg - utstaellning 150

Utställningen  är öppen under bibliotekets öppettider
Måndag-Torsdag 10:00-18:00 Fredag 10:00-17:00

bildspel 4 (2)

rubriker 207rubriker 214rubriker 215

 

jeanetts stora dag - smaalaenningen 151007 (1)jeanetts stora dag - smaalaenningen 151007 (2)

 

Smålänningen onsdagen den 7 oktober 2015

(Text och foto: Sven-Inge Idofsson)

 

 

 2015-09-18