Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

kulturpristagare-2018
Från vänster: Robert Jonasson och Jessica Larsson, Kvarnamåla International Festival, Kjell Gustafsson, Kronobergs läns hembygdsförbund, Michael Pettersson, Kosta Musikkår

Kronobergare prisas för sina kulturinsatser

 

Region Kronoberg delar årligen ut kulturutmärkelser för att uppmärksammaframstående kulturarbetare i länet. Årets utmärkelser går till KjellGustafsson, Kronobergs läns hembygdsförbund, Michael Pettersson, Kosta musikkåroch festivalen Kvarnamåla International Music Festival.

2018 års kulturutmärkelser delades ut isamband med regionfullmäktiges sammanträde den 27 november.

Kulturutmärkelser2018 

Kulturpris

Kjell Gustafsson -Kronobergs läns hembygdsförbund

Region Kronobergs kulturpris går till Kjell Gustafsson, ordförande iKronobergs läns hembygdsförbund. Motiveringen är: ”För ett långt ochengagerat arbete inom hembygdsrörelsen. Med sin gedigna kunskap om Kronobergskulturarv och hembygdsföreningar har Kjell gjort ovärderliga insatser inomområdet. Han åker land och rike runt och sprider kunskap om gamlahantverkstraditioner och på så vis profilerar han Kronoberg även på ett nationelltplan."

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren självfår välja, till ett värde av 10 000 kr.

Utmärkelsen är en bekräftelse på alla de ideella timmar som jag har lagtned. Jag har träffat många intressanta personer och fått en breddad kunskap omvårt kulturarv, säger Kjell Gustafsson.

Kreativ entreprenör inomkulturområdet – Michael Pettersson, dirigent, Kosta Musikkår

Kulturpriset Kreativ entreprenör går till dirigenten Michael Pettersson medmotiveringen: ”Michael är en lysande kraft inom blåsmusiken iKronoberg. Han gör en enastående insats som musiker, dirigent och ledare förett stort antal grupper inom ungdomsmusiken. Genom sitt engagemang bidrar hantill att väcka ungas intresse och på så vis säkras Kronobergs starka traditionav blåsmusik”.

Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren självfår välja till ett värde av 10 000 kr.

Bubblare – KvarnamålaInternational Music Festival

Årets bubblare går till Kvarnamåla International Music Festival. En helt nyfestival med kammarmusik, folkmusik och jazz. Initiativtagare äroperasångerskan och världssopranen Malin Hartelius. Motiveringen lyder: Briljans,musikalisk magi och framträdande av högsta klass. Det var med besked somKvarnamåla International Music Festival gjorde entré bland sommarensmusikfestivaler. Under tre dagar fick publiken njuta avspelglädje, världsartister och musikaliska möten mellan kammarmusik,folkmusik och jazz.”2018-11-29