Kulturdialog

 

Lyssna Se Samtala

 

Kultur- och Fritidsförvaltningen och Utbildnings- och kulturnämnden inbjuder kulturföreningar och övriga kulturintresserade till kulturdialog

 

Måndagen den 10 mars  kl 18.30

 

Plats  Kulturhuset i Markaryd

 

Välkommen att bidra med idéer och synpunkter på hur vi gemensamt kan utveckla kulturutbudet i Markaryds kommun

 

Ärenden

 

  • Arrangörer för nationella högtider - Valborg, Midsommar, Sveriges nationaldag

  • Trivsel- och musikarrangemang i sommar

  • Handbok för tillgänglig kultur - Delprojekt inom Kulturprojektet Open Minds - Markaryds Riksteaterförening

  • Ny kultur- och biblioteksplan

  • Projekt Smak av musik - Kultur i Markaryd

  • Övriga frågor

 

Maria Svensson Lundin      Ordförande Utbildnings- och kulturnämnden
Ulrik Starck                          Fritids- och kulturchef

 


 

logo - markaryds kommun (2)

På sitt sammanträde 2013-10-31 beslutade kommunfullmäktige i Marka-ryds kommun att fastställa reviderat förslag av kultur- och biblioteksplan, att den nya planen gäller fr o m 2014-01-01 och att den tidigare planen därmed upphör att gälla.

Nedan kan Du informera Dig om kommunfullmäktiges beslut, den reviderade kultur- och biblioteksplanen, remissvaren samt den tidigare kultur-och biblioteksplanen för 2009-2013 i en lättläst version.

Kommunfullmäktiges beslut

Kultur- och biblioteksplan 2014-2019

Kultur- och biblioteksplan för Markaryds kommun - KF protokoll 131031

Reviderat förslag till kultur- och biblioteksplan - Remissvar

Kultur- och biblioteksplan 2009-2013 - Lättläst version

Här hittar Du övriga kommunövergripande styrdokument för Markaryds kommun

 


 

Pressmeddelande - Arbetsmarknadsdepartementet - 3 mars 2014

Bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ny diskrimineringsgrund

 

Regeringen har fattat beslut om en lagrådsremiss med ett förslag som innebär att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning införs som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Det är ytterligare ett steg mot ett samhälle där alla ses som individer och där fler kan delta på lika villkor.  Läs mer

 

regeringsfoerslag om bristande tillgaenglighet ... 

Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering  Läs mer
Erik Ullenhag (Integrationsminister)  Så ska alla kunna få chans att delta  Debattartikel i SvD den 3 mars 2014  Läs artikeln

 

 

logo - arrangera foer fleralogo - arrangera foer fleralogo - arrangera foer flera

handbok foer tillgaenglig kultur 140303handbok foer tillgaenglig kultur 140303handbok foer tillgaenglig kultur 140303

 

Ladda ner Handbok för tillgänglig kultur i pdf-format

 

Arrangera för flera - Dialogmöte med temat trygghet och tillgänglighet
Onsdagen den 6 november  Kl 18.00
Magnoliagården - Kulturhuset i Markaryd 
Läs mer   

 

 

dialog skall staerka kulturen i kommunen - smaalaedialog skall staerka kulturen i kommunen - smaalae

 Smålänningen fredagen den 8 november 2013 (Text: Christer Gustafsson  Foto: Leif Lundström)

tillgaenglighet till butiker ses oever - smaalaenn

Smålänningen den måndagen 27 januari 2014 (Text: Leif Lundström)

 

 2014-03-02