Kulturpris till klassisk musik i Markaryd

Kreativ entreprenör inom kulturområdet - Musik i Tagaborg

Kulturpriset Kreativ entreprenör går till initiativtagarna till Musik i Tagaborg. Motiveringen är: ”Musik i Tagaborg är ett sagolikt musikprojekt som breddat kulturlivet och satt Markaryd på den musikaliska kartan ” Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kr.

kulturpris till klassiskmusik i markaryd

Kulturpriser och stipendier

Region Kronoberg delar i år ut två kulturstipendier: Arbetsstipendium och 

Ungdomsstipendium samt tre kulturpriser: Kulturpriset, Kreativ entreprenör 

inom kulturområdet och Årets bubblare.

Stipendierna annonseras ut på våren varje år och delas sedan ut på regionfullmäktiges sista sammanträde för året. På samma möte delas Kulturpris, Kreativ entreprenör och Årets bubblare ut.

Kreativ entreprenör inom kulturområdet

Entreprenörspriset delas ut till en entreprenör som på ett betydelsefullt sätt bidragit till att skapa ett kreativt klimat och främjat kreativa mötesplatser i Kronobergs län. Det kan till exempel vara restauranger, kaféer, företag, ideella organisationer eller andra aktörer. Priset består av ett konstverk eller konsthantverk som pristagaren själv får välja till ett värde av 10 000 kronor.är utmärkelser och söks därför inte.
2018-02-02