Markarydsortens hembygdsförening firar 90 års-jubileum

 

Tidigt på våren 1922 beslöt sig två eldsjälar, redaktör Carl Graneskog och posttjänstemannen Hjalmar Thorsjö att göra ett försök att bilda en hembygdsförening i Markaryd.  De tog kontakt med en annan hembygdsvän, Rubin Johansson och genom ett upprop i ortspressen den 22 april samma år lades den första grunden till föreningen.

markarydsortens hembygdsfoerening (1)

I detta upprop kallades till möte i Markaryd den 30 april samma år för dryftandet av frågan om föreningsbildningen. Detta möte fick stor tillslutning, intresset för våra minnen och för hembygden väcktes i hast till liv. En interimstyrelse tillsattes och grep sig an verket att få igång föreningen och vid ett konstituerande sammanträde den 17 juni hade redan 119 personer antecknat sig som medlemmar.

Den 15 juli fattades slutligt beslut och föreningen erhöll namnet Södra Sunnerbo Hembygds- och Fornminnesförening, då verksamheten skulle omspänna förutom den egna socknen, Markaryd även socknarna Hinneryd, Traryd, Göteryd och Hallaryd. 1942 ändrades namnet till Markarydsortens Hembygdsförening.

Källa: Markarydsortens Hembygdsförening - 50 år utgiven av K. Jangenfors

 

Söndagen den 27 juli 1924 invigdes hembygdsparken i Markaryd av dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf - sedermera kung Gustaf VI Adolf.

 

Läs mer  om Markarydsortens hembygdsförening

 

kanonsalut naer hembygdsparken fyller 90 - smaalae

Smålänningen torsdagen den 9 januari 2014 (Text och Foto: Christer Gustafsson)

 

Stenstorp – i folkmun Brattatorp

 

Brattatorpet ägs sedan 2003 av föreningen och har sedan restaurerats. I slutet av 2012 stod den färdig.
Detta gamla torp - vackert belägen vid den gamla ”Kungavägen” - har funnits på samma plats i ca 230 år,
Vi kan följa flera generationer tillbaka i tiden. Den person som sist bodde här var Linnéa  Pettersson Bratt f. 1893 d. 1992. Hon tillbringade hela sitt liv i detta lilla torp trots att hon var lam i bägge benen efter en barnförlamning. Linnéa bodde här tillsammans med sin mormor Johanna Kristina f. Larsdotter f. 1840, samt sin moster Mari vilka båda levde kvar här till sin död. Johanna Kristinas mor flyttade från Sanna till torpet 1846. Johanna Kristina var då 6 år.
Före hennes tid var torpet bebott av en änka och om henne berättas det att hon hade sin gris i bakugnen och hönsen under sängen.
Johanna Kristina gifte sig med Peter Johansson Bratt och han flyttade in. De fick 8 barn, bland dem Linnéas mor Matilda Johansson och moster Mari.

Källa: Sonja Schmidt- Leander

brattatorpet har restaurerats efter tio aar - smaa

brattatorpet har restaurerats efter tio aar - smaa

 Smålänningen onsdagen den 23 oktober 2013 (Text: Henrik Nordell Foto: Henrik Nordell och privat)

 

 2014-01-14