Nu tar kulturlivet fart igen i Markaryd

¨markaryds riksteaterfoerening 210820

SMÅLÄNNINGEN 210820

MARKARYD 

Ebbot Lundberg och The New Places Orchestra kommer snart till Musikhuset i Markaryd. Det är bara ett av de kulturella evenemang som kommer att erbjudas under hösten.

Konserten med EbbotLundberg och The New Places Orchestra är ett samarbete mellan Markaryds kommun,Markaryds Folkhögskola, Musikhuset Markaryd och Studieförbundet Vuxenskolan.Datumet som gäller är den 6 september.

Ett annat evenemangsom är aktuellt handlar om folkmusikerna Lena Willemark och Roger Tallroth.Även de kommer att spela i Musikhuset, men då den 24 september.

Det kommer dock att finnas vissa restriktioner när det gäller antalet besökare påevenemangen.

– Det är fortfaranderestriktioner att man ska ha en meter på alla håll, i förhållande till andrasällskap. Men de har ju höjt från fyra till åtta per sällskap nu, säger HelenaJacobsson som är kultursamordnare i Markaryds kommun.

Och så ska det varaanvisade platser.

– Så vi räknar med attvi kan ha ungefär 80 i publiken per konsert.

Även MarkarydsRiksteaterförening, med RosMarie J Neckö som ordförande, är på gång somSmålänningen tidigare skrivit. Detta efter en tids stopp.

– Vi har ju fått liggalågt på grund av corona. Precis som alla andra, säger RosMarie J Neckö.

Förutom en föreställning i Hinneryd den 1 oktober, förra året, så fickföreningen ställa in alla föreställningar under pandemin. Detta från och medmars.

– Vi trodde att viskulle kunna ha föreställningar under våren 2021. Vi hade bokat upp och vi hadeett program. Men vi insåg att det var kört i och med att restriktionernafortsatte.

Ett alternativ harvarit teater på internet. Det har då rört sig om inspelade föreställningar.

– Men vi har längtefter att kunna köra på riktigt.

I höst arrangerarRiksteaterföreningen fyra föreställningar. Det börjar den 22 september med”Tage och Monica” och Regionteatern. Föreställningen bygger på Tage Danielssonsoch Monica Zetterlunds artistliv och kommer att visas på Hinneryds Bygdegård.

Den 27 septemberkommer Laika med Özz Nûjen på besök. Honom kan man då träffa på MarkarydsKulturhus.

I Markaryds Kulturhuskommer den 21 oktober föreställningen Play 3.0. Denna marknadsförs som en”högteknologisk feelgoodföreställning för alla mellan 7 och 107 år”.

– Det är en grupp somheter Sirqus Alfon. De turnerar värden runt.

De använder oftadigitala verktyg i sina föreställningar.

I Markaryds Kulturhusär det den 26 november dags för ”Sådan far”. Claes Månsson och Ola Hedénmedverkar i den.

RosMarie J Neckö berättar att Markaryds Riksteaterförening har en ”trogen skara” menatt många föreningsmedlemmar är äldre i dag.

– Men det vi vill, ochdet vi behöver, är att nå yngre.

En annan förening ikommunen som nämns är Sydvästra Smålands Konstförening. Den kommer snart attåterinviga konsthallen efter en lång tids stängning.

Biblioteken iMarkaryds kommun är i nu öppna som vanligt. Detta även om försiktighet ochrestriktioner fortfarande gäller.

Och angående Ebbot Lundberg med The New Places Orchestra: Vad tar han igage?

– Det är ingen billigkonsert att arrangera. Men vi fick ner priset lite eftersom det fanns litekontakter mellan rektorn på folkhögskolan och deras orkesterledare. Och de är inärheten här. Så det var de som hade hört av sig och ville fylla en dag till,säger Helena Jacobsson.

Det rör sig alltså omett samarrangemang.

– Vi kommer inte attpå långt när kunna sälja biljetter så att vi täcker den, men vi tycker att detär viktigt att börja kunna erbjuda kultur igen. Och att det är ett bra sätt attmarkera att vi är i gång igen.

RosMarie J Necköförklarar att många kulturarrangemang i Markaryd ofta läggs ut på föreningarna.

– Det är egentligeninte mycket som kommunen står som arrangör för. Och det är ju en medvetenstrategi, som jag tolkar det. Så verkställigheten och det operativa ligger utepå föreningarna, säger hon.

Det håller HelenaJacobsson med om och slår då fast föreningarnas betydelse för kulturlivet, menhon påpekar samtidigt att Markaryds kommun ändå är med och arrangerar en del.


SMÅLÄNNINGEN 210820

Text & foto

Leif Lundström

0433-52 75 03

leif.lundstrom@smalanningen.se

 

2021-08-20