Polen nästa för ungdomarna i Open Minds

avresa med destination polen - smaalaenningen 1309

Smålänningen den 25 september 2013 (Foto: Christer Gustafsson)

Den 17 september åker ungdomarna i musikgruppen Open Minds till Bytow i Polen. Där kommer de att uppträda inför en polsk publik och representera Markaryds kommun på en kulturfestival. Bytow är vänort till Markaryd och vid ett tidigare tillfälle har ungdomar från Bytow besökt Markaryds kommun och bekantat sig med ungdomar och miljöer här samt deltagit i en rad gemensamma aktiviteter över nationsgränserna.

I Bytow kommer ungdomarna från Markaryd utöver att framträda med sin musik och delta i konser-ter och teater att få följa den polska skoldagen samt få kunskaper om de historiska miljöerna i och omkring Bytow och delta i olika gemensamma fritidsaktiviteter.

Med på resan följer även några ungdomar från Ungdomsinskottet - ett kommunalt forum för ungdomars inflytande - samt några politiker och tjänstemän.

Sist men inte minst Lasse "på backen" Nilsson som under året som gått varit ledare och inspiratör för ungdomarna i musikgruppen Open Minds, tränat och uppmuntrat dem och sett dem växa till de artister de är på väg att bli idag. Med hans engagerade och professionella ledning finns det alla förutsättningar för att musikgruppen Open Minds kommer att göra succé även i Bytow i Polen.

/ Sten T. Neckö  webbredaktör2013-09-25