Region Kronobergs kulturstipendier 2019

region kronoberg - kulturstipendier 2019

De får Region Kronobergs kulturstipendier 2019


Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2019 års kulturstipendier tilldelas Tina K Persson, Linus Ljunggren, Ambush, Andreas Ahlm och Veronica Perez.


Stipendierna utgör en del i Region Kronobergs arbete med att skapa bättre förutsättningar för kulturskapare att verka i länet. Det är tre arbetsstipendier á 60 000 kronor och två ungdomsstipendier á 20 000 kronor som delas ut. Kulturnämnden tog den 17 juni beslutet om årets stipendiater.

Årets stipendiater – arbetsstipendier


Tina K Persson, poesi

Motivering: Att våga vara poet i Sverige 2019 kräver mod och det har Tina gott om. Hon vågar välja konstnärskapet och arbetet med orden framför en trygg inkomst. Efter att ha jobbat med kultur i olika former under en lång tid blev det poesin som kom att bli hennes viktigaste uttryck. Tinas poesi är sparsmakad och hållbar men ändå otroligt uttrycksfull, en viktig motpol i en värld av snabb och intensiv kommunikation.


Linus Ljunggren, konstsmide och metallhantverk


Motivering: Med sin breda kompetens utmärker Linus sig i sitt konstnärliga uttryck inom tekniken smide och materialet metall. Förutom att göra offentliga utsmyckningar där hans konstnärskap sätts på prov, behärskar Linus tekniken till fullo även när han jobbar vardagsnära. Linus drivs av nyfikenheten, upptäckarlusten och skaparglädjen.


Ambush, hårdrock


Motivering: Ambush består av fem heavy metal-soldater som outtröttligt kämpar för att sprida hårdrockens, måhända fulkulturella, men ack så kärleksfulla och stärkande budskap: Var dig själv, stå upp, skrik! Möten och vänskap mellan personer av olika politiska färger, kön, åldrar, hudfärg och sexuell läggning verkar ha en förmåga att ske naturligt när gitarrerna är distade och skinnpajarna sitter tight om torson. I en tid då den klassiska hårdrocken som konstform som inte får så mycket utrymme turnerar bandet i hela Europa för att genom hårdrockssfären skapa en neutral mötesplats i en polariserad värld. 


Årets stipendiater – ungdomsstipendier


Andreas Ahlm, filmmusik


Motivering: Andreas spås en lovande framtid som filmmusikkompositör. Han har en gedigen utbildning i dataspelsmusik på Skövde högskola och en master i filmmusikkomposition vid Kungliga musikhögskolan. Andreas har redan rönt stora framgångar med examensfilmen Get ready with me, som vann en Oscar för bästa internationella kortfilm i studentkategorin. Andreas är en talangfull kompositör som spänner bågen med sikte på framtiden.


Veronica Perez, keramik


Motivering: Veronica överraskar med en skärpa och berättarlust i sina keramiska verk. Man blir nyfiken på att se vart detta tar vägen i framtiden med tanke på hennes skarpa och klara ton hon slår an redan nu 22 år gammal. Hennes arbete känns lekfullt, undersökande och hon verkar ha ett driv framåt som känns lovande. 

Om det finns intresse av att göra intervjuer med stipendiaterna hjälper vi gärna till att förmedla kontakten. Vi har också bilder på stipendiaterna att tillgå. Hör av er till: lotta.nydahl-franberg@kronoberg.se.

Expertgrupp

Varje år utses experter inom respektive kulturområde som bedömer ansökningarna och som lämnar förslag till kulturnämnden. 2019 års expertgrupp för kulturstipendier bestod av:


Ulrika Gunnarsson,  Musik i Syd (musik)

Filippa de Vos, Växjö konsthall (bild/form)

Monica Modig Rauden (hemslöjd)

Joakim Granlund, Det fria ordets hus (litteratur/berättande)

Jennifer Darrell, Regionteatern (dans/teater)  

Samuel Palmblad, Kulturparken Småland (kulturarv/kulturmiljö)

Johan Mardell, Filmregion Sydost (film)


Kulturutmärkelser 2019


Nominera gärna någon eller några du känner till Region Kronobergs kulturutmärkelser 2019.

Läs mer och nominera till årets kulturutmärkelser2019-07-01