Reportage från årsmöte i Sydvästra Smålands Konstförening

 

 

Söndagen den 16 november höll Sydvästra Smålands Konstförening sitt årsmöte i Kulturhuset i Markaryd. Före årsmötet hade konstföreningen vernisssage av utställningen med Stefan W Igelström - föreningens sista utställning får året 2014.

Båda evenemangen var välbesökta och lockade en intresserad, nyfiken och engagerad publik. 

dagordning - aarsmoete 141116

nr 41

nr 40

Ordförande RosMarie J Neckö och sekreterare Bo Johanneryd

verksamhetsbetaettelse 2014

Den ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen godkändes och lades till handlingarna, varefter kassör och styrelse beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Årsmötet beslutade vidare, att medlemsavgiften för 2015 skulle vara oförändrad d v s 120 kr.

Ordföranden informerade avslutningsvis om konstföreningens program och planerade aktiviteter under det kommande året 2015.

 

nr 46

Flera val skulle genomföras och Gunnar Dalsheim - sammankallande i valberedningen - föredrog valberedningens förslag.

 

Följande val förrättades

val

  

 

nr 49

Kerstin Mossheden, som lämnar styrelsen och inköpskommittén, avtackas för sitt mångåriga, förtjänstfulla och engagerade arbete i konstföreningen av RosMarie J Neckö. Även Leif Pettersson, som lämnar valberedningen, avtackades för sitt fleråriga arbete

 

I pausen mellan vernissagen och årsmötet bjöd konstföreningen på fika med kaka. Det var det många besökare som passade på att mingla, umgås och samtala i Kulturhusets Magnoliagård innan årsmötet började.

 

nr 24

nr 26

nr 27

nr 28

nr 29

nr 30

 

När årsmötesförhandlingarna väl var avslutade kom så stunden, som många av medlemmarna hade väntat på ... den årliga och spännande utlottningen av konstverken i konstföreningens medlemslotteri.

Vinsterna som varit utställda i Kulturhusets konsthall två veckor före årsmötet hade för dagen flyttats upp på scenen i biosalongen.

Tonny "Målare" Johansson skötte som sig bör utottningen och såg till att allt gick rätt tillväga. Många lyckliga vinnare fick fina konstverk med sig hem.

 

nr 35

nr 53

nr 54

nr 55

vinster i konstlotteriet 2014

 

Foton och fotocollage: Sten Neckö

 

 2014-11-20