Sammanträde med styrgruppen för kulturprojektet Open Minds

 

Stryrgruppen för kulturprojektet Open Minds sammanträder onsdagen den 4 decem-ber kl. 18.30 på ABF:s verksamhetskontor i Markaryd - Drottninggatan 18.

 

Kallelse med dagordning

Minnesanteckningar från styrgruppens sammanträde 130902

 

 2013-11-28