Styrelsesammanträde - Markaryds Riksteaterförening

solhaga majenfors

Styrelsen för Markaryds Riksteaterförening kallas till sammanträde tisdagen den 27 augusti kl. 17.30 på Solhaga i Majenfors.

Dagordning

 2013-08-23