Vernissage av utställning med Annika Reinhold

aktuellt 295


Annika Reinhold (Landskrona) 16 sept - 29 sept


annika reinhold 1

" Inte sällan finner jagmina färgkombinationer, mönster och former i Social Media eller magasin. Jagtänker alltid i färg och form. Med åren har det blivit textilier, blommor,glaskonst…. Och nu bildkonst. Jag planerar noga och strukturerat mina verkinnan färgen når duken. Ibland blir det inte som planerat, ibland överraskarduken mig. Jag provar nya tekniker hela tiden och just nu är det akvarellfärgersom lockar mig mest."



2018-09-15