Vernissage av utställning med Frank Brunner på Pumphuset Borstahusen

aktuellt 284


Frank Brunners motiv har ofta en tvetydighet i sig. Bilderna uttrycker något bakomliggande. I tillägg till detta är han på evigt jakt efter att kombinera motsättningar mellan det berikande uttrycket och det impulsiva anslaget. Han är född 1971 i Kristiansand och har studerat på Statens Konstakademi i Oslo, Yale i USA och Lija Statsakademi i Ryssland.


2018-04-09