Workshops och inspirationssamtal om scenkonst

workshops och inspirationssamtal 131113

Vecka 46 med början onsdagen den 13 november startar Markaryds Riksteaterföre-ning sin satsning på att föra ut teatern och scenkonsten till den unga generationen i Markaryds kommun. I ett nära samarbete med Regionteatern Blekinge Kronoberg och kommunens grund- och gymnasieskola kommer samtliga elever i åk7-9 på grundskolan och åk1-3 på gymnasieskolan (KCM) att få delta i workshops och inspirationssamtal kring teater och scenkonst.

 

Dramapedagogen Andreas Dahl på Regionteatern Blekinge Kronoberg kommer att leda aktiviterna där cirka 520 elever får stifta bekantskap med scenkonsten i dess olika former både genom praktiska övningar och inspirationssamtal.

 

andreas dahl

Anna Eklund - Danspedagog och Andreas Dahl - Dramapedagog

Regionteatern Blekinge Kronoberg

I vecka 46 genomförs workskops och inspirationssamtal på Strömnässkolan i Strömsnäsbruk, vecka 48 på gymnasieskolan (KCM) i Markaryd och i vecka 49 på Huneskolan i Markaryd.

 

Teatern och Scenkonsten till barnen och ungdomarna utgör ett av de 12 delprojekt i Scenkonsten och den unga generationen som ingår i Kulturprojektet Open Minds
 
Innehållet i samt syftet och målsättningen med detta delprojekt framgår av projekt-planen för kulturprojektet Open Minds:

 

Delprojekt 1.1  Teatern till barnen och ungdomarna

• Detta delprojekt syftar till att låta barn och ungdomar på ett pedagogiskt sätt få en introduktion i teaterns och scenkonstens värld genom att få delta i en workshop där man experimenterar med olika uttryck. Detta sker genom att en teater-/dramapedagog engageras. Samtliga ungdomar i åldern 14 -19 år omfattas.

•   I delprojektet ingår även studiebesök på en teater/scenskola alternativt möjlighet att se en teaterföreställning anpassad efter åldersgrupp förlagd till den egna kommunen - vilken förbereds och följs upp med samtal och diskussioner.

•   Det långsiktiga målet med projektet är att skapa en kreativ arena för scenkonst, ökad skapande verksamhet och förståelse för kulturens samhällsbärande betydelse samt skapandet av en scenkonstgrupp av unga som på sin fritid utvecklar sitt kreativa skapande och intresse för scenkonst på olika sätt.

• Syftet med projektet är att bevaka alla ungas rätt till scenkonst i kommunen – Jämställdhet och integration skall prioriteras. "

 

rubriker 76

Läs mer  om showen i Kulturhuset

rubriker 74

Se ett bildcollage från studiebesöket på Ringsbergsteatern

 

elever fick inblick i teatervaerlden - veckobladet

Veckobladet nr 46 torsdagen den 14 november (Bildtext och Foto: Mariah Lennartsson)

elever fick inblick i teatervaerlden - smaalaennin

Smålänningen torsdagen den 14 november (Text och Foto: Mariah Lennartsson)

vaegvisning in i teatervaerlden (1) - smaalaenning

vaegvisning in i teatervaerlden (2) - smaalaenning

Smålänningen fredagen den 6 december 2013 (Text och foto: Christer Gustafsson)

lokal barnteater med lyckligt slut - smaalaenninge

Smålänningen fredagen den 14 februari 2014 (Text och foto: Christer Gustafsson)

1 2 3 schtunk

logo - regionteatern                    logo - markaryds riksteaterfoerening (2)       logo - riksteatern kronoberg

 2013-11-08