Årets kulturpris 2020 i Markaryds kommun har tilldelats riksspelmannen Jeanett Walerholt Rousu


Årets kulturpris 2020 i Markaryds kommun

Årets kulturpris 2020 i Markaryds kommun tilldelas

 Jeanett Walerholt Rousujeanett walerholt rousu

aarets kulturpris 2020 i markaryds kommun

aarets kulturpris i markaryds kommun 2020 - jeanet
SMÅLÄNNINGEN 201201
MOTIVERING


" Jeanett Walerholt Rousu har genom att förvalta och ständigt utveckla sin musikaliska begåvning, blivit en framstående och rikskänd folkmusiker och riksspelman. Genom sitt mångåriga engagemang och arbete med att för eftervärlden dokumentera och sammanställa spelmän och personligheter, deras låtar, samt anekdoter från Markarydstrakten, i litterär och musikalisk form, har hon gjort en värdefull kulturgärning. Genom att själv framföra detta kulturarv vid olika spelmansstämmor och folkmusikevenemang, bidrar hon på ett nationellt plan till att levandegöra och sprida kunskap om en viktig period i Markarydstraktens musikhistoria. Inte minst i samband med de årliga återkommande spelmansstämmorna i Markaryd."


2020-11-17