Åsa Jungnelius-utställning på Vandalorum


Åsa Jungnelius Artefakter: Sakernashärkomst 25.5 - 29.9 2019

Sommarens stora utställning i Formladan är en solopresentation avkonstnären Åsa Jungnelius.

Jungnelius hör till samtidens mest uppmärksammade svenska konstnärer och harsina rottrådar nerstuckna i såväl Månsamåla i Småland som Stockholm.Utställningen Artefakter visar ett 30-tal verk i material som glas,papier-maché, Carraramarmor, rep, ben, textil, trä, päls och metall.Skulpturerna utgår från hennes möte med en speciell plats, en brunn iMoshultagöl i Ljuders socken nära Lessebo. Det är en plats hon återkommit tillunder flera års tid och som bär spår av industri, brukande, glömska och natur.Utställningen sker inom ramen för Nya Smålands programsatsning 2019, med syfteatt ompröva och omdefiniera det politiska, sociala och estetiska landskapetSmåland.


"I skiftet mellan bondesamhället och industrisamhället övergavsmålänningarna av nöd denna plats för att finna bördigare mark på andra sidanAtlanten. Industrialiseringen av landskapet sågs sedan kanske som en lösning.Min undersökning rör förståelsen av det vi vanligen kallar natur. Naturen somär en del av vårt gemensamma offentliga rum på ett lika självklart sätt som deturbana, en plats där produktion och romantik möts. Men vad är natur? I vilkettillstånd möter vi naturen? Och finns ens naturen i någon annan form än som enbild av sig själv, ett slags ”naturteater” som vi efter ett besök sedan lämnar?Kanske är komposten, det cirkulära systemet, det närmste natur vi kommer, ettsystem vi alla ingår i. Död, förruttnelse, jord, återfödelse, död,förruttnelse, jord och återfödelse."


Åsa Jungnelius är konstnär (MFA) ochlektor på Konstfack. Jungnelius är konstnärlig ledare för Residence-In-Natureoch just nu aktuell med det offentliga verket Snäckan för utbyggnaden av nyatunnelbanestationen i Hagastaden med invigning år 2025.

 

Utställningar i urval: Tensta konsthall (2007),Crystal (2011), Norrköpings Konstmuseum (2011), platsspecifikt arbete iHötorgshallen på uppdrag av Stockholm Konst (2013), Kalmar konstmuseum (2013),Chamber N.Y (2017), Dunkers kulturhus (2017), Fullersta gård (2018) ArkDes(2018), He Xiangning Art Museum in Shenzhen, Kina (2018) och Luleå Biennalen(2019). 2007-2013 var Jungnelius anställd vid Kosta Boda som formgivare. Honvar med och initierade WeWorkInAFragileMaterial (2003-2010) och driver idagLASTSTUDIO. Jungnelius finns bl. a. representerad på Nationalmuseum, Röhsskamuseet och Statens Konstråd. Utställningen på Vandalorum är en fortsättning påJungnelius utställning på Fullersta Gård 2018.


Aktuella artiklar

20190624 Sveriges radio, Kulturnytt i P1vandalorum - aasa jungnelius 2019vandalorum - aasa jungnelius 2019 2

SMÅLÄNNINGEN 190614
2019-06-30